Løjt Land
-et godt sted at leve og bo

Løjt

Kommende arrangementer i Løjt

 • 17. august

  Borgermøde/valgmøde afholdes på Løjt Skole

 • 11. september

  - Løjt åbner op, indvielse af Byudviklingsprojetet

 • 7. oktober

  Valgmøde - borgermøde op til kommnalvalget 2021. Møde de lokalt opstillede kandidater

 • 21. maj 2022

  Kulturnat 2021/2022

Lojtland.dk  og Løjtland Fællesråd

Kontakt: lojtlandfallesraad@gmail.com