En ungdommelig 75-årig der gerne ville fejres!

Men på grund af Corona, må vi ikke feste.
Det er vi kede af, men vi venter tålmodigt, og måske kan vi senere fejre at Løjt Børnehus fylder 75 år den 3. maj 2021. I Løjt Børnehus er det vores mål at børnene oplever rum for trivsel og livsglæde. Vi skal bidrage til at udvikle børnenes selvværd/selvtillid og dermed være medvirkende til skabe små livsduelige borgere i Løjt Kirkeby. Det stiller krav til rammer og medarbejdere udtaler Lars Marling, daglig leder af Løjt Børnehus.

Den 75-årige har rammer der lever op til kravene. I dag holder vi til i en moderne institution. Alt er nyopført eller nyindrettet Her er plads til udfoldelse i lokaler der tilgodeser børnenes krav, og samtidig er en velindrettet arbejdsplads. De nye lokaler blev taget i brug i januar 2021, og her i maj måned tager vi en ny fantastisk legeplads i brug. Det er lykkedes os at skaffe midler til udvikling og modernisering af legepladsen. Dejligt at vi nu snart er klar, nu hvor forår og sommer står for døren.

Da børnehaven åbnede den 3. maj 1946, var der tilmeldt 39 børn i alderen fra 3 til 7 år. Den 3. maj 2021 er der plads til 80 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. 

I forbindelse med børnehusets 50-års jubilæum, blev der lavet et jubilæumsskrift. Et historisk tilbageblik, faktuelt og fortællende. Dora Schou, leder af børnehaven fra 1961 - 1989 udtaler, at allerede i hendes tid, var børnehaven gennem en rivende udvikling med ombygning og modernisering, ændringer i børnenes alder og et stadigt voksende børnetal. Der er ikke noget nyt under solen. Ved vores 75-års jubilæum, lever vi stadig med vokseværk, om- og tilbygninger, flere børn, krav om udvikling, og vi har fortsat en venteliste, nu primært blandt vuggestuebørn.

I 60-erne afholdt børnehaven 2 årlige lottospil for at få økonomien til at hænge sammen. Heller ikke her, er der nyt under solen. Når vi gerne vil give børnene de bedst mulige rammer, så er vi nødt til selv at skaffe mange af midlerne. I dag afholder vi ikke lottospil, vi søger støtte hos fonde og store virksomheder. På den måde er dele af den nye legeplads blevet finansieret.

Meget er sket siden 1946. Men ikke det fundamentale. Det handler stadig om, at børnene bliver set, hørt og taget alvorligt. Det udvikler børnenes selvværd og selvtillid og giver sociale kompetencer, til at indgå relationer med andre børn og voksne. Og i dag udføres det arbejde i nogle fantastiske rammer i Løjt Børnehus, med nogle dygtige og engagerede medarbejdere og i samarbejde med bestyrelse, forældre og kommune. Vi glæder os til de næste 25 år. Og håber, at Løjt Børnehus fremstår lige så ungdommelig, når institutionen fylder 100 slutter Lars Marling.

Løjtland Fællesråd og Lojtland.dk

Kontakt: lojtland.fallesraad@gmail.com 
CVR: 29084432   - Bank: Sydbank