toplogo

Arbejdsgrupper i Fællesrådet

Vi har mange forskellige arbejdsgrupper i Fællesrådet, de bruger Løjtland Fællesråd, som en inspirerende og aktiv sparringsgruppe. 

Stigruppen Løjt Land
Stigruppen består af en gruppe mennesker, der har en fælles interesse for stierne på Løjt Land. 
Gruppen arbejder med vedligeholdelse og reetablering af gamle stier, som Løjt er kendt for.
 Gruppen blev oprettet i 2009.

I forbindelse med byudviklingsplanerne 2017-18 er gruppen støt vokset og opgaverne er blevet mere bredt defineret. 
På hjemmesiden lojtstier.dk kan man læse mere om stigruppen og se forslag til cykel- og vandreture. Her findes også kontaktoplysninger til evt. nye deltagere, som har lyst til at give et nap med i gruppen.
Tovholder for stigruppen: Gerhard Kinze

Byudviklingsgruppen for Løjt Kirkeby
Område­for­nyelse i Løjt Kirke­by
Fra maj 2017 og ca. 5 år frem gennemfører Aabenraa Kommune og Løjtland Fællesråd en områdefornyelse i Løjt Kirkeby.
Områdefornyelsen består af tre udvalgte projekter, der har til formål at fremtidssikre Løjt Kirkeby som attraktiv bosætningsby.
Områdefornyelsen er finansieret af Transport-, Bygnings- og boligministeriet og Aabenraa Kommune.

Pengene i områdefornyelsen er fordelt på tre udvalgte projekter som er udvalgt med inspiration i udviklingsplanen fra 2015.
Udvælgelse og prioritering af projekter er sket i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Byudviklingsgrupperne under Løjt Land Fællesråd. Der er især afsat penge til at styrke byens 2 centre med byrum der kan skabe uformelle mødesteder og forbindelse mellem centrenes funktioner. Derudover er der afsat penge til 2 puljer der løbende kan fordeles på mindre projekter i hele byen.
Projektfordelingen er godkendt af Byrådet i marts 2017 og af Transport- Bygnings- og Boligministeriet i maj 2017.

Følgende projekter er prioriteret:
* Kulturparken, 2,1 mio. kroner
* Handelstorvet, 1,8 mio. kroner
* Aktivitetspladsen, 1,5 mio. kroner – er afsluttet
* Pulje til små projekter og afprøvning 600.000 kroner fordelt over projektperioden. Puljen administreres af Løjtland Fællesråd.
1. del af projektet er etableret i november måned 2018. 2. og 3. delt er planlagt til 2020 i forbindelse med afslutning af kloakarbejder i området.

Tovholdere for projektet er: Jørgen Høgh og Eigil List

Lægehusgruppen
Gruppen arbejde blev afsluttet ultimo 2019 med etablering af lægeklinik i den gamle Sydbank bygning på Løjt Storegade, ejet af Preben Moldt.  Gruppens deltagere var: Poul Callkesen (tovholder) Marianne List, Poul Erik Schallert, Ivar Kaack, Niels Holck,  Alice Olofsen, Eigil List, Inge Pharao, Birthe Oesterling Andersen
samt diverse lokale politikere og lægefaglige personer fra Løjt området samt ejer af Storegade 10 Preben Moldt
Gruppen er efterfølgende nedlagt pga. færdig arbejde. 🙂

Trafik og Infrastruktur gruppe
En gruppe der på bedste vis varetager trafik og infrastruktur i Løjt
Tovholder: Vi mangler pt. nogle der kunne ønske at arbejde med lokal trafik

Landsbypedeller
Arbejdet udføres ulønnet og frivilligt. Der udføres følgende opgaver:
Almindelig oprydning i Løjt – primært Løjt Storegade, Skolegade, Nørbyvej, på de offentlige legepladser og ved mindestenen over for Forsamlingshuset.
Der arbejdes uden kommunal assistance, og vi bortskaffer selv affaldet.
Landsbypedellerne gør brug af APP´en ”Giv et tip”, når der observeres noget kommunen bør tage sig af.
I 2018 arrangerede Landsbypedellerne ”Ren dag i Løjt”
Kontaktperson for gruppen er: Ib Ravn

Arrangementsgruppen
Arrangementgruppen består af en række personer med interesse for at være medarrangør for aktivitteter i alle aldersgrupper. Der arrangeres over året flere forskellige ting:

Fællesspisning flere gange årligt, afholdes i Løjt Forsamlings- og Kulturhus
Arrangementer målrettet børnefamilier
Musikarrangmenter
Juletræsfest
mv……

Tovholder for arrangement gruppen er: Jeanette Meng Søgaard© Lojtland Portalen Og Løjtland Fællesråd  –Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Løjtland Fællesråd: Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.