Område­for­nyelse i Løjt Kirke­by

Fra maj 2017 og ca. 5 år frem gennemfører Aabenraa Kommune og lokale ildsjæle fra Løjtland Fællesråd områdefornyelse i Løjt Kirkeby.

Områdefornyelsen består af tre udvalgte projekter, der har til formål at fremtidssikre Løjt Kirkeby som attraktiv bosætningsby. Områdefornyelsen støttes af Aabenraa Kommune. og Transport-, Bygnings- og boligministeriet

Pengene i områdefornyelsen er fordelt på 5 udvalgte projekter som er udvalgt med inspiration i udviklingsplanen fra 2015. Udvælgelse og prioritering af projekter er sket i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Byudviklingsgrupperne under Løjt Land Fællesråd. Der er især afsat penge til at styrke byens 2 centre med byrum der kan skabe uformelle mødesteder og forbindelse mellem centrenes funktioner. Derudover er der afsat penge til 2 puljer der løbende kan fordeles på mindre projekter i hele byen. Projektfordelingen er godkendt af Byrådet i marts 2017 og af Transport- Bygnings- og Boligministeriet i maj 2017.

Følgende projekter er prioriteret:

  • Kulturparken, 2,1 mio. kroner I gang primo 2020)
  • Handelstorvet, 1,8 mio. kroner (i gang ultimo 2020)
  • Aktivitetspladsen, 1,5 mio. kroner (er realiseret)
  • Pulje til små projekter, 400.000 kroner (løbende ansøgninger administreres af Løjtland Fællesråd)
  • Pulje til afprøvning, 200.000 kroner (løbende ansøgning administreres af Løjtland Fællesråd)
De to puljer kan primært bruges til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang og uddeles via Fællesrådet.