initiativpulje 1

BETINGELSER FOR ANSØGNING: HVEM KAN ANSØGE, TIL HVAD, HVOR, HVORDAN OG HVOR MEGET?

HVEM KAN ANSØGE:

Alle kan ansøge, private, foreninger og virksomheder

HVAD KAN DER SØGES TIL:

•    Ideer til events eller fysiske anlæg som opfylder puljens formål, regler og geografiske afgrænsning.
•    Ideer der understøtter visionerne fra Udviklingsplanen og områdefornyelsesprogrammet.
•    Ideen skal gavne lokalsamfundet

ANSØGNINGSFRISTER:

Der er 4 faste ansøgningfrister til puljerne:
uge 8 2021 - Uge 15 2021  -  Uge 34 2021 - Uge 43 2021

FORMÅL:

At muliggøre forsøgsprojekter i Løjt Kirkeby, fx til kvalificering af valg af inventar, indretning af byrum mm. Samt afprøvning af aktiviteter,som kan give indhold til et byrum og medvirke til at skabe tradition for brugen af offentlige byrum eller gadestræk
at understøtte lokale fællesskaber og frivilligt arbejde. Samt at muliggøre projekter og ansøgningsinitiativer målrettet byens udvikling

HVAD KAN MIDLERNE BRUGES TIL:

•    Mulighederne er mange og derfor får I her en række eksempler på ideer, der er gennemført i Aabenraa Kommunes områdefornyelser. Det er ideer, der har opnået puljestøtte samt andre mindre områdefornyelses-projekter, som opfylder de samme betingelser.
•    I er altid velkomne til at spørge, hvis I er i tvivl om en ide kan opnå støtte.

DER KAN IKKE SØGES STØTTE TIL:

•    Daglig drift.
•    Projekter eller anlæg som medfører kommunale ud-gifter til drift uden forudgående skriftlig aftale med Aabenraa Kommunes driftsansvarlige.
•    Kommercielle aktiviteter.
•    Arrangementer, hvor overskuddet går til tredjepart.
•    Projekter af politisk eller religiøs karakter.
•    Der kan som udgangspunkt ikke gives støtte til arrangementer med entre
•    Projekter og aktiviteter som allerede er gennemført, gives der som udgangspunkt ikke støtte til.
•    Aktiviteter der giver fordel til enkeltpersoner eller virksomheder.

BETINGELSER & KRAV

HVOR KAN DER ANSØGES:

•    Alene projekter inden Løjt Kirkebys geografiske afgrænsning kan modtage støtte.
•    Det betyder at arrangementet eller projektet skal være beliggende indenfor områdefornyelsens      afgrænsning.

HVORDAN ANSØGES DER:

•    Du ansøger gennem henvendelse til den lokale Puljegruppe i Løjt Kirkeby. De kan vejlede dig og henvise dig til ansøgningsskemaet.

ANSØGNINGSSKEMA
Alle ansøgninger skal oprettes gennem et ansøgningsskema.  Ansøgningsskemaets indhold er udarbejdet af Forvaltningsgruppen. Ansøgningsskemaet vil sikre at ansøgere får udfyldt alle de nødvendige oplysninger. Der vil ligeledes være mulighed for at uploade bilag, både pligt bilag, såvel som uddybende beskrivelser, tegninger eller billeder.  
ANSØGNINGSSKEMAETS FORVENTEDE MINIMUMSINDHOLD
Det er forvaltningsgruppen som er ansvarlig for udarbejdelse ansøgningsskemaet, som skal benyttes ved ansøgninger. Ansøgningsskemaet tager direkte afsæt i de betingelser og krav som fremgår af side 6-12. Ansøgningsskemaet vil som minimum indeholde:

•    Krav om en udfyldt budget og tidsplan for projektet.
•    Krav om udfyldt faktaark med følgende information:
•    Navn og adresse på den projektansvarlige
•    Støttebeløb
•    Momsforhold for den part der betaler.
•    Korte beskrivelser af følgende:
•    Hvad går indsatsen ud på
•    Hvad ønsker den projektansvarlige at opnå ved denne indsats?
•    Hvordan opfylder indsatsen puljens formål og delmål fra områdefornyelsesprogrammet
•    Dokumentation for, at de nødvendige tilladelser er tildelt eller ansøgt.
•    Specifikke lokale vilkår

PULJEGRUPPENS HJÆLP:

Det er puljegruppen i Løjt Kirkeby, som er ansvarlige for dialogen med og vejledning af ansøgere. Puljegrupperne kan give særlig hjælp til ansøgninger. Det kunne blandt andet være:

•    Hjælp til oprettelse af ansøgning.
•    Hjælp til tidsplan, budget, afrapportering mv.
•    At give ansøgere mulighed for at præsentere deres ideer for Puljegruppen.
•    Eller særlig støtte til gennemførelse af projekterne.

 


© Lojtland Portalen Og Løjtland Fællesråd  –Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Løjtland Fællesråd: Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.