initiativpulje 1

ØKONOMI

HVOR MEGET KAN DER SØGES OM:

•    Som udgangspunkt tildeles der mellem 5.000 kr. og 30.000 kr. i støtte til de ansøgninger, som får lokal tilsagn.
•    Det er muligt at søge om mere end 30.000 kr. til særlige projekter, det kræver dog også kommunal tilsagn
•    Det ansøgte beløb skal fremgå af ansøgningen.

ØKONOMI I PULJEN FOR LØJT KIRKEBY:

Økonomien i de to puljer i Løjt Kirkeby hæfter sig til Områdefornyelsesprogrammet fra 2017. Af områdefornyelsesprogrammets Budget- og tidsplan fremgår det, at der er følgende beløb til de to puljer:
•    Pulje til små projekter/arrangementer har et samlet beløb på 400.000 kr. til fordeling over hele hele perioden for områdefornyelsen fra 2017-2022.
•    Pulje til afprøvning, har et samlet beløb på 200.000 kr. til fordeling over hele hele perioden for områdefornyelsen fra 2017-2022.
Af praktiske årsager har vi i Løjt Kirkeby lagt begge puljer sammen til en.

MIDLER I PULJEN I 2021
Økonomien for de to puljer i 2021 udgøres af tilbageværende midler fra det overordnede budget samt ubrugte midler fra den udløbne forsøgsperiode.
Tilbageværende midler på den overordende ramme:
•    Samlet Pulje til små projekter/arrangementer samt til afprøvning har en rest på 302.000 kr. inklusiv ubrugte midler fra forsøgsperioden der udløb den 30. april 2020.

Det er ikke forventningen, at der kommer yderligere midler til puljen inden for aftaleperioden frem til udgangen af 2021.
Det er ikke et krav at alle midlerne bruges inden udgangen af aftaleperioden. Overskydende midler kan efter aftale mellem Løjtland fællesråd, Aabenraa Kommune og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen prioriteres til andre indsatser i områdefornyelsen.© Lojtland Portalen Og Løjtland Fællesråd  –Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Løjtland Fællesråd: Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.