Bestyrelsen Løjtland Fællesråd 2020

Fællesrådet danner grundlag for de grupper der koordinerer og udfører nogle af de opgaver der kommer.

Udvalg fungerer som en arbejdsgruppe for bestyrelsen, og de styrer i fællesskab arbejdet efter de retningslinjer der er besluttet.

Forretningsudvalget’s medlemmer er selvsupplerende.

Valgbar til Forretningsudvalget er alle borgere med bopæl på Løjt Land og medlemskab af Løjtland Fællesråd.

Bestyrelse årgang 2020 

Ivar Kaackfam.kaack@stofanet.dk Formand
Peter Todsen petert79@hotmail.com 
Paul Jørn Tingleff pjt@bdh.dk Kasserer
Povl Callesencallesenpovl@gmail.comNæstformand
Poul Erik Schallert  
   
Kim Brydesen suppleant

Udvalget årgang 2020
   
Eigil List  eigil.list@gmail.com Rep. Løjt Forsamlingshus/formand Byudviklkingsgruppen
Niels Holck  niels29holck@gmail.com  Borger i Løjt
Gerhard Kinze  gbkinze@hotmail.com  Tovholder Stigruppen
Dan Albjerg  dan.albjerg@gmail.com  Tovholder Trafik og Infrastruktur
Jørgen Hoegh  jhoeck@mail.dk  Byudviklingen
Jeanette Søgaard  nette-meng@hotmail.com  Arrangements gruppen

formand og næstformand tegner de daglige opgaver i Fællesrådet.

Pressekontakt: Iver Kaack formand tel: 29 21 47 79   mail: lojtland.fallesraad@gmail.com

Løjtland Fællesråd

Kontakt: lojtland.fallesraad@gmail.com

CVR:29084432