Løjt Kir­keby om­råde­for­nyel­ses­puljer

Som en del af områdefornyelsen i Løjt Kirkeby er der afsat penge til 2 puljer, som kan støtte lokale projekter og arrangementer. “Pulje til små projekter og arrangementer” og “Pulje til afprøvning”. Puljerne kan søges i perioden 2017 – 2021. Læs mere om mulighederne herunder.

Lokal puljefordeling

Fra maj 2019 til og midlerne fordeles puljerne af en lokal puljegruppe under Løjtland Fællesråd. Har du god en ide kan du derfor henvende til Løjtland Fællesråd og måske, få hjælp til realisering af din ide.

Den lokale fordelingspraksis gennemføres i første omgang som et 1-årigt forsøg. Derefter vurderes om ordningen skal fortsætte resten af områdefornyelses perioden. 

Hvem kan søge puljerne? 

Begge puljer kan søges af lokale borgere, foreninger, virksomheder og andre aktører samt af den kommunale forvaltning Kultur, Miljø & Erhverv.

Løjtland Fællesråd

Kontakt: lojtland.fallesraad@gmail.com