Referater møde Fællesrådet2020-10-08T14:39:11+02:00

Referater diverse møder

Møde i Løjtland fællesråd

Tilstede: Iver Kaack, Poul Callesen, Eigil List, Poul Erik Schallert, Karl Erik Mathiesen, Jeanette Meng Søgård, Gehard Kinze, Niels Holck, Jørgen Hoeck, Kent Ravn og Peter Todsen.
Fraværende: Mogens Ravn, Dan Albjerg, Paul Jørn Tingleff og Kim Brydesen.

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden er godkendt.

2. Referent: Peter Todsen.

3. Valg af ordstyrer: Poul Erik blev valgt. Poul Erik ønskede at punkterne blev gennemgået, uden en masse udenomssnak.

4. Meddelelser fra Formand Iver Kaack. Iver fortæller at der er indhentet tilbud på forsikring, til de frivillige der arbejder i byen, såsom landsbypedeller, flagalle folk, stigruppe folk etc. For at sikre de ikke skal betale af egen lomme, hvis uheldet er ude. Der er indhentet tilbud fra Tryg og Gjensidige. Der er tegnet forsikring ved Tryg, til ca 1500 kr om året. Der er tvivl om der er forsikret til og fra arbejdssted(er). Der er evt nogle gråzoner. Iver undersøger med Tryg.
Der er åbnet en privat naturskole på ”Fuglelund” ved rundemølle. Der er 2 lærer tilknyttet, hvoraf den ene er lærer på Løjt skole, som skal undervise børnehaver og grundskolebørn i natur og biodiversitet. Den ene lærer flytter ind i lejligheden, der er på ”Fuglelund”. Lærerne har udtrykt ønske om hjælp til at passe haven.
Erhvervsforeningen i Løjt lukker. Claus Lund fra Aabenraa/Løjt VVS, fortæller at der ikke ønskes at deltage i LLF-møder, af de gamle erhvervsforeningmedlemer. De er dog gerne behjælpelige med diverse praktiske opgaver. Der er et mindre beløb tilbage i erhvervsforeningens kasse, ca 1000 kr, hvilket tilfalder LLF.
Iver og Poul C har været til møde i det ”Fællesudviklingsråd” på Damms gård i Felsted. Der var foredrag ved Jan Todsen, næstformand i Genner lokalråd, om at være årets landsby 2020.

5. Kulturnat 2021 ved Kent Ravn: Der var opstartsmøde på den 28/9 på løjt brandstation. Det var et rigtig godt møde, med mange gode ideer. Dato for kulturnat 2021, er 11/9. Der arbejdes på at strække kulturnat over 2 dage (fredag og lørdag). Temaet er igen ”Løjt bygger bro”, med undertitel ”vildskab i Løjt” (natur og biodiversitet). Løjt fjernvarme arrangere togture. Toget er de samme som kører ved julehjertebyen.

6. Naturfitness: Jeanette blev kontaktet tilbage i feb/mar måned om det kunne være noget for Løjt. De havde mange gode ideer, men der var allerede sat gang i de fleste af de ideer, de kom med. Konkakten er sendt videre til ”Fuglelund naturskole”.

7. Genner bugt samarbejde: Der arbejdes på fuld kraft med projektet sti og trækfærge/bro til Løjt land. Projektet er i planlægning og ansøgnings fasen. Stigruppen Løjt følger med fra sidelinjen. Gehard Kinze er med som observatør.

8. Fars køkkenskole: Ligger stille pga corona.

9. Børneteater: Poul C fortæller, der var indbudt 21 lokalråd fra Aabenraa kommune til møde på Folkehjem. Der var deltagelse af lokale politiker. Der var en fornemmelse af at kommune gerne ville være med økonomisk. Målet er at få børn til spille teater. Der er 6 lærer, fra forskellige skoler, som er bosiddende i Løjt som er med i projektet.

10. Landdistrikspris: Poul Orla har skrevet 2 fine indlæg, for henholdsvis Løjt børnehus og stigruppen.

Referat af Fællesrådets møde den 24. august 2020 i Løjt Forsamlingshus

Til stede: Egil List, Karl Erik Mathiesen, Kent Ravn, Jørgen Hoeck, Lars Ravn, Paul Erik Schallert, Peter Todsen, Iver Kaack, Povl Callesen.

Mødeleder Iver Kaack. Ordstyrer Paul Erik Schallert. Referent Povl Callesen

Iver bød velkommen. Holdt en tale for Eigil, hvori han takkede ham for det store arbejde, han havde udført, siden han for 20 år siden var med til at starte Fællesrådet. Eigil står bi på IT området, og Iver håber på godt samarbejde med Forsamlingshuset med Eigil som formand.

 • Godkendelse af dagsorden, ref. af generalforsamling og af forretningsorden.
 • Der er en frist på 14 dage til at godkende mødereferatet.
 • fra formanden: Ønsker IT sagkyndig, Eigil bistår indtil videre og lægger ting ind på hjemmesiden, vil gerne lære ny IT person op. Den nye bestyrelse vil lægge opgaverne ud, også til grupperne. Åbenhed betyder meget. Kontakt til foreninger og erhvervsliv. Der undersøges muligheder for forsikring af frivillige grupper. Paul Erik bliver ny flagmester efter Karl Erik (hvis nye bil ikke må trække traileren). Erhvervsforeningen er nedlagt, men Claus Lund fra erhvervslivet bliver spurgt om de ønsker at være en del af Fællesrådet med en eller to mand. Landsby-appen til en pris af 200 kr. pr. måned er et godt supplement til hjemmesiden og bruges af pensionisterne, kommer i det hele taget bredt ud, godt for byen.
 • Kulturnat – Kent Ravn: Mange gode bolde i luften. Kulturnatssang. Cykle Løjt land rundt. 28. sept. fællesmøde med fastsættelse af dato. Skolen er med.
 • Samarbejde med Genner – Eigil List: Genner Lokalråd Genner Bugt samarbejdet er to forskellige. Genner Bugt er med pgf. af tanker om trækfærge og sti til Sandskær. Vi har ingen interesse i at være med i det projekt, hellere samarbejde med Genner Lokalråd.
 • Fars køkkenskole – ingen aktivitet på grund af corona.
 • Løjt Børnehus – Lars Ravn: Katrine Turner arr. workshop i børnehaven den 19. sept. ”Vilde haver”, få insekterne tilbage til haverne, sammen med ”åben legeplads”. Legepladsen må bruges af alle uden for børnehavens åbningstid. Der er plantet mange, planter, stauder og frugttræer. Kulturnatfonden har støttet det fine arbejde.
 • Indstilling til årets landdistrikspris – Stigruppen og Løjt Børnehus blev begge foreslået. Poul Orla Jensen bedes udforme skriftlig indstilling. (Iver og Paul Erik tager sig af det)
 • Frivillighedsfest 2020, 12. november, Aabenraa Arena  – alle foreninger kan melde sig til.
 • Julebelysning – 27. aug. kommer en person fra kommunen og rådgiver om hvordan. Firma, som Eigil kender, kommer med udspil. (Gerhard, Iver og Kent tager sig af det)
 • Nyt fra diverse forening – Eigil gjorde rede for Kulturnatfonden. Blev oprettet efter 1. kulturnat år 2000, som gav et overskud på 12.000 kr. Har afholdt udgifterne til Løjt Land hjemmeside og modtaget penge af brugere heraf samt fra Komsammen i Løjt. Har i årenes løb støttet forskellige lokale tiltag. Fondens saldo på 95.342,82 kr. er ved fondes nedlæggelse den 12. 08.20 uddelt til forskellige institutioner og foreninger i Løjt. 20.000 kr. er skænket til ”Kulturnatten”, rådighedsbeløb til Kulturnat 2021, som reelt administreres af Fællesrådet. Alt i alt er Kulturnatfondens kapital blevet fordelt således: Kulturnat 2021 – 20.000 kr., Løjt Forsamlingshus – 20.000 kr., Løjt Højskoleforening 10.000 kr., Løjt Idræstsforening – 20.000 kr., Løjt Land Fællesråd 25.342,82 kr.

Der arrangeres fine koncerter i Nørby. Fliser foran Forsamlingshuset lægges om. Flaghejsning på flagstangen ved Genforeningsstenen foretages fremover af flaggruppen. Det købes veste med navn til flaggruppen. Det købes flere flagstænger, så der kan sættes flag op til Løkkevej. Ved kulturnatsmødet den 28. sept. kan man gøre noget for at få flere foreninger med i Fællesrådet.

 • Næste møde – 5. oktober. Møderne holdes 1. mandag i lige måneder.

Povl Callesen

Referat af Fællesrådets møde den 24. august 2020 i Løjt Forsamlingshus

Til stede: Egil List, Karl Erik Mathiesen, Kent Ravn, Jørgen Hoeck, Lars Ravn, Paul Erik Schallert, Peter Todsen, Iver Kaack, Povl Callesen.

Mødeleder Iver Kaack. Ordstyrer Paul Erik Schallert. Referent Povl Callesen

Iver bød velkommen. Holdt en tale for Eigil, hvori han takkede ham for det store arbejde, han havde udført, siden han for 20 år siden var med til at starte Fællesrådet. Eigil står bi på IT området, og Iver håber på godt samarbejde med Forsamlingshuset med Eigil som formand.

 • Godkendelse af dagsorden, ref. af generalforsamling og af forretningsorden.
 • Der er en frist på 14 dage til at godkende mødereferatet.
 • fra formanden: Ønsker IT sagkyndig, Eigil bistår indtil videre og lægger ting ind på hjemmesiden, vil gerne lære ny IT person op. Den nye bestyrelse vil lægge opgaverne ud, også til grupperne. Åbenhed betyder meget. Kontakt til foreninger og erhvervsliv. Der undersøges muligheder for forsikring af frivillige grupper. Paul Erik bliver ny flagmester efter Karl Erik (hvis nye bil ikke må trække traileren). Erhvervsforeningen er nedlagt, men Claus Lund fra erhvervslivet bliver spurgt om de ønsker at være en del af Fællesrådet med en eller to mand. Landsby-appen til en pris af 200 kr. pr. måned er et godt supplement til hjemmesiden og bruges af pensionisterne, kommer i det hele taget bredt ud, godt for byen.
 • Kulturnat – Kent Ravn: Mange gode bolde i luften. Kulturnatssang. Cykle Løjt land rundt. 28. sept. fællesmøde med fastsættelse af dato. Skolen er med.
 • Samarbejde med Genner – Eigil List: Genner Lokalråd Genner Bugt samarbejdet er to forskellige. Genner Bugt er med pgf. af tanker om trækfærge og sti til Sandskær. Vi har ingen interesse i at være med i det projekt, hellere samarbejde med Genner Lokalråd.
 • Fars køkkenskole – ingen aktivitet på grund af corona.
 • Løjt Børnehus – Lars Ravn: Katrine Turner arr. workshop i børnehaven den 19. sept. ”Vilde haver”, få insekterne tilbage til haverne, sammen med ”åben legeplads”. Legepladsen må bruges af alle uden for børnehavens åbningstid. Der er plantet mange, planter, stauder og frugttræer. Kulturnatfonden har støttet det fine arbejde.
 • Indstilling til årets landdistrikspris – Stigruppen og Løjt Børnehus blev begge foreslået. Poul Orla Jensen bedes udforme skriftlig indstilling. (Iver og Paul Erik tager sig af det)
 • Frivillighedsfest 2020, 12. november, Aabenraa Arena  – alle foreninger kan melde sig til.
 • Julebelysning – 27. aug. kommer en person fra kommunen og rådgiver om hvordan. Firma, som Eigil kender, kommer med udspil. (Gerhard, Iver og Kent tager sig af det)
 • Nyt fra diverse forening – Eigil gjorde rede for Kulturnatfonden. Blev oprettet efter 1. kulturnat år 2000, som gav et overskud på 12.000 kr. Har afholdt udgifterne til Løjt Land hjemmeside og modtaget penge af brugere heraf samt fra Komsammen i Løjt. Har i årenes løb støttet forskellige lokale tiltag. Fondens saldo på 95.342,82 kr. er ved fondes nedlæggelse den 12. 08.20 uddelt til forskellige institutioner og foreninger i Løjt. 20.000 kr. er skænket til ”Kulturnatten”, rådighedsbeløb til Kulturnat 2021, som reelt administreres af Fællesrådet. Alt i alt er Kulturnatfondens kapital blevet fordelt således: Kulturnat 2021 – 20.000 kr., Løjt Forsamlingshus – 20.000 kr., Løjt Højskoleforening 10.000 kr., Løjt Idræstsforening – 20.000 kr., Løjt Land Fællesråd 25.342,82 kr.

Der arrangeres fine koncerter i Nørby. Fliser foran Forsamlingshuset lægges om. Flaghejsning på flagstangen ved Genforeningsstenen foretages fremover af flaggruppen. Det købes veste med navn til flaggruppen. Det købes flere flagstænger, så der kan sættes flag op til Løkkevej. Ved kulturnatsmødet den 28. sept. kan man gøre noget for at få flere foreninger med i Fællesrådet.

 • Næste møde – 5. oktober. Møderne holdes 1. mandag i lige måneder.

Povl Callesen

Referat fra Repræsentantskabsmøde l8.03.2019

Fremvisning af telefon-app’en “Min Landsby”
Formanden havde inviteret andre landsby— og fællesråd med til denne del af aftenen.
Der var mødt 5 frem.
App’ens udvikler Heino Smed Sørensen fremviste og fortalte om “Min Landsby” på en underholdende og inspirerende måde, og en del fulgte med på egen smartphone. Der var nogle spørgsmål undervejs, som blev besvaret, og spørgsmålet om pris blev også berørt. Der blev givet nogle tips til Heino, som han tog med hjem.
Fremvisningen og spørgsmål m.v. sluttede kl. 20,15.

Efter en kort pause blev repræsentantskabs—mødet genoptaget ca. kl. 20,30, og sluttede ca. kl. 21,30.

Valg af dirigent
Formanden Eigil List foreslog Povl Callesen som dirigent. Der var ingen andre forslag, enstemmigt valgt. Dirigenten tiltrådte, og konstaterede, at Repræsentantskabsmødet var lovligt varslet, jfr. 58, stk. 2.
Valg af referent
Formanden foreslog Ejgild Lund som referent. Der var ingen andre forslag, derfor enstemmigt valgt.

Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2 stemmetællere
Formanden ville se, om dette blev aktuelt senere på aftenen. Det blev det ikke.

Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år
Formanden fremlagde beretningen for de fremmødte.
Undervejs blev de enkelte tovholdere bedt om at udbygge formandens beretning for deres område, hvilket frembragte detail—punkter om status for det enkelte område.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse
Kassereren Gunda Warming-Jensen runddelte regnskab 2018 og budget 2019, og kommenterede de enkelte indtægts- og udgiftsposter i regnskabet. I forhold til de tidligere
år er der en beløbsmæssig stor afvigelse, som dog kun skyldes, at der har været nogle sponsorater (køb af Udendørsmøbler og lægehus-brochure), som kommunen har betalt
i alt 92tkr. for.
Resultatet på i alt 377 kroner er stort set lig med budgettet (forventet underskud på 286 kroner).
Budgettets punkter blev ikke enkeltvis gennemgået, men kassereren nævnte, at det – ligesom i 2018 — blev regnet med et — stort set — nul-resultat.
Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år
Formanden kunne fortælle, at der ikke var indkommet nogen forslag, og at arbejdsområdet i det nye år primært sigter på Områdefomyelsens udførelse i Løjt Kirkeby.

Valg til forretningsudvalget med angivelse af, hvilke poster, der er på valg
På valg var: næstformand Peter Todsen og kasserer Gunda Warming-Jensen samt sekretær Ejgild Lund.
Peter Todsen blev foreslået genvalgt. Enstemmigt genvalgt.
Gunda ønskede på grund af andre opgaver ikke at fortsætte, og der blev spurgt ind til, om der var nogen, der ønskede kasserer-jobbet. Det var der ikke umiddelbart, men
formanden spurgte ind til, om forsamlingen kunne tiltræde, at formanden senere prøvede at fa fat i en ny kasserer, gerne en revisor-uddannet. Det kunne forsamlingen tiltræde. Den nye kasserer skal formentlig også bestyre de ca. 200tkr., som bliver stillet til rådighed af kommunen til Løjt Kirkeby’s egen disposition i både 2019 og i 2020, altså i alt 400tkr.
Ejgild blev foreslået som fortsættende sekretær. Enstemmigt genvalgt.

Formanden konstaterede herefter, at alle øvrige ”ikke-titulerede” medlemmer af fællesrådet også var genvalgt. Der var ingen indvendinger imod dette.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
På valg som revisor for en 2—års periode blev Ulla K. Petersen genvalgt enstemmigt, og som revisorsuppleant blev Svend Aage foreslået og valgt.

Eventuelt
Lars Marling fra Løjt Børnehus kunne sammen med Jørgen Hoeck fortælle om det kommunale areal øst for børnehaven og op til Løjt Mølle. Det er foreslået for kommunen, at der laves en såkaldt ”Byskov” med både træer og frugttræer, samt med en mulig stiforbindelse mellem ”Møllevej” og ned til Kirketoften. En slags ”bypass” for gående og cyklende skolebørn, så de nemt kan komme fra de nord-østlige områder (Løjt Nørregade, Løjt Nørrevang, Nørretoft og Barsøvænget) til skolen og retur på sikker vis. Der er også foreslået en fodgængerovergang hvor Nørrevang munder ud i Løjt Nørregade. Det blev foreslået at gøre stien belyst i de mørke timer. Der var enighed om, at det var et godt og interessant initiativ, især med ”sti-forbindelsen”. 

Iver Kaack foreslog, at referater fra repræsentantskabsmøder og fra øvrige møder i Fællesrådet igen bliver tilgængelige på hjemmesiden. Intet besluttet, men der bliver set positivt på det, kunne formanden bekræfte.

Således refereret af Ejgild Lund den 22.03.2019-12,59.

Referat fra møde i Forretningsudvalget, Løjtland Fællesråd, 2019-02, mandag den 15.04.2019 kl. 19

Indkaldt den 08.04.2019 var:
Eigil List, Gunda Warming-Jensen, Kim Brydesen, Peter Todsen, Karl Erik Mathisen, Dan Albjerg,
Niels Holck, Poul Erik Schallert, Jeanette Meng Søgaard, Ejgild Lund (ref.), Ivar Kaack, Gerhard Kinze, Povl Callesen, Jørgen Hoeck, Mogens Ravn.
Der forelå afbud fra: Gunda (deltager kun ved Økonomipunkter til ny kasserer er fundet), Peter, Dan, Gerhard og Mogens.

Dagsordenens punkter:

1. Konstituering
Eigil stillede sin formandsplads til rådighed. Der var ingen modkandidater, derfor enstemmigt valgt. Midlertidig kasserer er Gunda, genvalgt, indtil ny findes.
Alle øvrige medlemmer af det nye Forretningsudvalg anses for genvalgt.

2. Hvem kan være økonomisk administrator for Fællesrådet?
Eigil spurgte ind til emner. Der var tavshed lidt, indtil Poul Erik nævnte en person, som han straks ringede til, og Poul Jørgen Tingleff, Løjt Østervang, revisor, sagde ja tak til tilbud’et. Tillykke og TAK til Poul Jørgen. Der aftales et møde snarest muligt for afkla-ring af, om det er som både administrator af puljemidlerne og kasserer-jobbet.

3. Nyt fra myndighederne v/Eigil List
Eigil nævnte, at en helt NY pulje på ca. 860tkr. netop var blevet offentliggjort (uden om Områdefornyelsen) for hele kommunen. Formål og vejledning skal ses nærmere efter, og der kom følgende forslag frem til mulige søgeemner:
– Flagstænger og holdere til Nørbyvej og om til Løjt Kloster nr. 12
– Beplantning med vilde blomster, oppe i tiden (arbejdskrævende). Jørgen kender og kontakter stadsgartneren i Haderslev herom
– Julebelysning lidt a la Rødekro
De allerede lovede 200tkr. puljemidler vil blive tilført os i slutningen af april.

4. Nyt fra grupperne, historier, stort og småt fra alle grupper
Jørgen Høegh: Har haft flere drøftelser om en ”tilbagekomst” af et busskur mellem Netto og Skolen på den østlige side af Løjt Storegade. Det er svært, fordi Kommunen anser det nødvendigt at få en ny-bevilling, hvorimod vi siger, det kun er en ”tilbagekomst”. Og så foregår kommunikationen MEGET langsomt.
Herudover nævnte Jørgen, at der 4 steder i Løjt Kirkeby, hvor der kommer den nye be-lægning, vil der blive lavet el-udtag i begge sider af vejen.
Stitur-gruppen: Er dejligt aktiv. Der er en cykel- og en gå-tur 2. påskedag. Mødested Hallen kl. 14. Se mere inde på Landsby-appen eller på lojtland.dk.
Karl Erik: Flaggruppens arbejde skal gentænkes efter at Karl Erik flytter til Aabenraa. Har dog lovet, hvis han har tid, fortsat at deltage i opsætnings- og nedtagnings-arbej-det. Povl foreslog, at det enkelte medlem – efter tur – skal stå som ansvarlig for arbejdet (næste opsætning og nedtagning). Der tænkes lidt over dette punkt.
Tørring af flag, som Karl Erik hidtil har taget sig af, skal foregå på en anden måde frem-over. Eigil ta’r kontakt til Løjt Fjernvarme om muligheder.
Poul Erik lovede at snakke med John Hinze, Løjt Kloster 12, for at tilbyde ham hjælp til at skaffe både flagholdere, flagstænger og flag via vores leverandør, men han skal selv stå for boring (pas på ledninger!) og opsætning/nedtagning, når han ønsker at flage.

5. Status omkring kommende Lægehus i Løjt v. Povl Callesen
Povl kunne fortælle, at man i gruppen har bistået den nye læge, Jørgen Zachariassen, og hans kvindelige medlæge, Kristina Therkelsen, med meget omkring de praktiske forhold i det nu midlertidigt lejede lokaler hos Lærkesen Holm (½ år fra 01.05.). Hvis der herefter ikke er tilmeldt borgere nok til klinikken, bliver ordningen nedlagt, så det gælder om at få så mange som muligt fra Løjland, Bodum og Genner til at skifte.
Der opstod en drøftelse af, hvor meget gruppen skal indgå i det praktiske, idet lægerne må være dem, der er mest opsat på at få deres kommende virksomhed til at fungere med nok borgere tilmeldt. Der blev ikke truffet nogen koniklusion, hvorfor gruppen fort-sætter sit arbejde.
Der laves en folder henover påsken, så den kan runddeles i samtlige postkasser på løjt-land, i Bodum og i Genner-området. Medlemmerne af Forretningsudvalget blev op-fordret til at deltage i uddelingen af folderen. Der er åbent hus i lægepraksis’en den 1. maj.

6. Lokale puljemidler: – Løjtland Fællesråd har fået det endelige tilsagn omkring lokal formidling af de midler der kan relateres til byudvikling. Der er 200.000 kr. til rådighed årligt i år og næste år.
Kommunen har ikke ønsket, at det er Forretningsudvalget som sådan, der skal kunne pege på puljemodtagere. Derfor har Eigil og Jørgen besluttet, at følgende bliver gruppen, som skal bedømme ansøgninger:
– Jørgen Kannerup, Løjt Søndervang (økonom og tidl.SydBus-administrator)
– Torhen Hansen, Øster Hessel (tidl.forsikr.mand, aktiv i Løjtland Idrætsanlæg og søg-ning af sponsorer til såvel arbejdskraft som fonde)
– Mogens Ravn, Løjt Skolegade (Aktivitetsplads-tovholder)
– Jørgen Hoeck, Løjt Nørregade (Kulturpark- og Butikstorv-tovholder), samt
– Eigil List, Hundklem (Områdefornyelsens formand).
Der opstod en drøftelse af forløbet af fremfindingen af disse nævnte personer. Processen blev ikke godkendt til en anden gang, men resultatet blev godkendt. Der kræves mere medansvar og – ikke mindst – information til hele gruppen, hvis/når der er truffet beslutninger, som andre kunne tænkes at ville have indflydelse på.
Der bliver for gruppen et nært samspil med den nye puljeadministrator(pkt. 2.).
Det drejer sig om både 200tkr. i 2019 og 200tkr. i 2020, som vi får tildelt UDOVER de midler, der i forvejen ligger i Områdefornyelsen.
Der foreligger i øjeblikket allerede 2 ansøgninger: Renovering af sandkasse til børne-haven. En ansøgning foreligger også fra Løjt Forsamlings- og Kulturhus om lyddæmpning af loftet i Lille Sal (i forbindelse med en større renovering af lokalerne).
En ansøgning om genskabelse af en ”skøjte-sø” på det grønne område mellem Kromai og Hessel-kvarteret, længst mod vest, denne er allerede godkendt.

7. Minlandsby – nyudviklet APP for landsbyer og lokalområder hvordan kommer vi videre?
Eigil nævnte, at vi er godt i gang, og at hjemmesiden har en stor søgning. Det er nu ønsket, at alle landsbyer i kommunen kommer med, og det kræver en politisk og økonomisk beslutning i Vækstudvalget for Land og By.
Menighedsrådet har indvilget i også at bruge app’ens kalender.

8. Nyt fra diverse foreninger
Niels, Forsamlingshuset: Har haft uventede udgifter til gulvvaskemaskine og til udsugningen i køkkenet. Har indgået aftale med Peter Jørgensen, tidl. Løjt Feriekro, om at han afholder nogle spise-aftener, hvor han lejer huset, Huset selv har dog fortrinsret.
Jeanette, arrangementsudvalget: Jeanette fortalte, at der er et samarbejde i gang mellem Højskoleforeningen, Lokalhistorisk Forening, Menighedsrådet (Løjt+Genner) samt arr.udvalget. Der skal laves en samlet ansøgning før 15.05. for at få tilskud til arrangementerne næste år.
Niels nævnte, at Forsamlingshuset også bidrager med et arrangement med Sigurd Barret vistnok i foråret 2020.
Eigil kunne fortælle, at entertaineren Allan Olsen kommer forbi Forsamlingshuset onsdag den 27.11.2019 med sin turne-gruppe. Billetter vil kunne købes via Tricket-master, og vi i Løjt får mulighed for at købe samme sted dagen før andre. Udover Løjt vil Allan Olsen også i det sønderjyske komme til Vedsted.
Povl spurgte ind til arbejdet med vedtægtsændringerne. Ejgild nævnte, at det endnu var i starten af projektet, at det er meningen, at både de gamle og de nugældende skal sættes op overfor hinanden, og deraf skal gerne opstå de kommende vedtægter. Poul Erik vil gerne deltage i arbejdet. Efterfølgende har Ivar også tilmeldt sig.
Når de nye vedtægter foreligger i udkast, skal de juridisk rundes af en advokat.
Ejgild nævnte også et andet hængeparti: Se på Blomstrende Landsby.

9. Eventuelt
1. Barsøvænget og nye lejligheder?
Ejgild kunne fortælle, at Aabenraa Kommune ikke i øjeblikket vil stille den nødvendige garanti for lån til udvidelsen med 8 lejligheder i Kolstrup Boligforenings afdeling på Barsøvænget.
2. Tidl. Ollings bil-bygning og Møllers planer
Jørgen kunne fortælle, at der var et behov for at få lavet en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, og at arbejdet hermed er iværksat. Der går et årstid, før sådanne vil foreligge. Der har været arbejdet med forskellige forslag indtil nu af tegninger, og nu er ønskerne landet på en ét-plans-løsning.
3. Området mellem skolen og hallen?
Niels havde været forbi og spurgte ind til hvorfor der ikke er mere sammenhæng mellem skolen og det nye aktivitetsanlæg. Det var dog oprindelig tænkt som et slags ”næsten lukket område”. Jeanette og andre nævnte, at der har været mange forslag på bordet, men at ingen af dem indtil nu har kunnet gennemføres, især fordi Politiet kræver fuldt sikrede overgange, før de siger god for en ordning. Der bliver dog fortsat arbejdet med problematikken ifølge Jørgen.
4. Nye puljer og området mellem Netto og skolen?
Det for længe siden foreslåede samarbejde mellem først Kiwi og senere med Netto for området mellem dem og skolen, så ”kørende” forældre kunne aflevere børn på Netto’s P-plads, og at børnene så skulle have en sikret overgang til skolen, kan den genoptages nu med afsæt i de nye puljer? Jørgen kunne fortælle, at han arbejder sammen med en ingeniør ved Kommunen, som er enig i, at den for flere år siden afsluttede dobbeltrettede cykelsti med udmunding overfor Løjt Østervang, ikke var en hensigtsmæssig løsning. Den burde have været forlænget hen forbi Netto! Måske kan de nye puljer bidrage?

Mødet sluttede kl. 20,45.

Referent: Ejgild Lund – 18.04.2019-13,59-ejlu.

Referat fra møde i Forretningsudvalget, Løjtland Fællesråd, 2019-03, tirsdag den 04.06.2019 kl. 19

Indkaldt var:
Eigil List, Peter Todsen, Karl Erik Mathisen, Dan Albjerg,Niels Holck, Poul Erik Schallert, Jeanette Meng Søgaard, Ejgild Lund (ref.), Iver Kaack, Gerhard Kinze, Povl Callesen, Jørgen Hoeck, Mogens Ravn, Poul Jørn Tingleff.
Der forelå afbud fra:. Mogens Ravn og Kim Brydesen og Gerhard Kinze, men Lars fra stigruppen mødte op som suppleant for Gerhard.

Dagsordenens punkter:

1. Gennemgang af tidligere uafsluttede emner fra 2018 og 2019 – prioritering
Det med dagsordenen udsendte A4-notat blev gennemgået f.s.v. angår de første 6 punkter fra referatet fra 01.10.2018:
A. Afsluttet.
B. Områdefornyelse – intet nyt, afventer fortsat Arwos.
C. Kulturnat 2018 og erfa-udveksling og regnskabsoffentliggørelse. På erfa-mødet blev det nævnt i grove træk, hvordan indtægter/udgifter var. Der er ikke lavet noget de-cideret regnskab. Kulturnat-”fanen” er overtaget af 3 andre til gennemførelse i 2021.
D. Flagallé til Løjt Kloster 12,” Garagen”. Poul Erik har den 23.04.2019 kl. 17,11 sendt en mail rundt, hvori han nævner, at (citat)”..Vi leverer (Fællesrådet, ref.) flagstæn-ger og flag, hvorimod John H. sørger for at etablere huller og selv sørger for opsætning og nedtagning af flag. John H. tager selv kontakt til Hans Jørgen Ander-sen for boring af huller. John H. kontakter os inden yderligere iværksættes.” (Citat slut).
I referatet fra den 15.04.2019 står det også sådan, men underforstået, at alt er for John H.’s regning. Det fremgår dog ikke eksplicit.
Det gav en diskussion, idet formanden ikke mente, at Fællesrådet havde forpligtet sig til at betale for flag og flagstænger (i alt 21 har John H. boret huller til). Prisen ville være i størrelsesorden ca. 16tkr., og det har vi slet ikke penge til.
For nylig har flagalléen langs Løjt Skolegade og op til Garagen været ”luftet” i an-ledning af en 80-års fødselsdag på Løjt Kloster. Flagstænger og flag har været lånt af Flaggruppen, men opsættes og nedtages af John H. Der vil være et problem, hvis der skal flages i hele byen OG op til Løjt Kloster, så er der ikke flag og flagstænger nok til rådighed.
Jørgen H. havde for et par dage siden fået en opringning fra John H. der havde spurgt ind til, om han kunne sende en ansøgning til de Puljemidler, som vi har fået stillet til rådighed i forbindelse med Områdefornyelsen.
Det er der selvfølgelig ikke noget til hinder for, alle kan søge midler. Om de bliver godkendt, afgør FondsPuljegruppen. Der foreligger ikke i øjeblikket nogen skriftlig retningslinjer for tildeling af midler fra gruppen.
E. Lægehusgruppen arbejder videre. Behandles igen i de følgende møder. Povl kunne fortælle, at 16-mands-gruppen formentlig holder et af de sidste møder fredag i denne uge. Lægen Zachariassen er påbegyndt arbejdet, og der har været en del lægeskift over til ham. Der er dog usikkerhed om antallet. Den anden læge, der også var tilknyttet Løjt nogle dage om ugen, har opsagt sit job, men Zachariassen fastholder både at have lægepraksis i Sønderborg og Løjt Kirkeby.
F. Trafiksikker overgang mellem Netto og Løjt Skole. Dan undersøger om RealDania midler kan bruges. Spørger Naja, Aab.Kommune. Dan kunne fortælle, at vi – på grund af at politiet vil have en trafiksikker overgang etableret, før de giver tilladelse – har dødlagt projektet. Jørgen H. me-ner dog, at det stadig kan holdes på et ”vågeblus” efter en snak med en ingeniør ved Aab.K.
Øvrige punkter på A4-notatet blev af tidsmæssige årsager udsat til et senere møde.

2. Ny konstituering af bestyrelsen pga. ændringer i bestyrelsens sammensæt-ning.
Eigil præsenterede Poul Jørn Tingleff som ny kasserer og forvalter af offentlige midler.
Poul Jørn godkendtes enstemmigt.

3. Forslag til nye vedtægter v/Poul Erik, Iver og Ejgild.
Forslag til nye vedtægter var udsendt af Ejgild den 29.05.2019, i alt 5 sider, med be-mærkning om en fri drøftelse i dag.
Der var – som forventet – en del spørgsmål og kommentarer ved gennemgangen. Ændringsforslagene, som gennemgangen førte til, blev noteret af Ejgild. Gruppen vil herefter mødes endnu engang for at få gennemført de foreslåede ændringer, og der-efter bliver det reviderede forslag sendt rundt igen, med en kort frist for godkendelse. Herefter bliver Kirstine Krag kontaktet for at få hendes juridiske gennemgang af forsla-get, før de bliver endeligt klargjort til vedtagelse på 2020-generalforsamlingen.

4. Nyt fra myndighederne v/Eigil List
Eigil nævnte, at banken i forbindelse med kassererskiftet har efterspurgt fakta-oplys-ninger fra formand, næstformand, kasserer og 2 andre fra Forretningsudvalget, jfr. 2016-vedtægterne. Det blev vedtaget, at Poul Erik og Ejgild melder sig som ”2 andre” til at tegne Forretningsudvalget. Eigil undersøger, hvordan det rent praktisk skal fore-gå sammen med Sydbank. Kassereren så gerne, at de meget personlige oplysninger fra de i alt 5 nævnte personer KUN blev et mellemværende mellem den enkelte og Syd-bank.
Eigil henviste til kommunens hjemmeside for at se hvilke frister der er på ansøgninger til diverse puljer. Der er faktisk store midler til rådighed til forskellige formål.
Der blev spurgt ind til om der var nogle offentligt tilgængelige toiletter, når nu turister-ne strømmer til hen over sommeren. Det blev konstateret, at SuperBrugsen har ét toi-let til deres kunder, som jo også kan omfatte turisterne. Der var usikkerhed omkring kirkens toiletter var åbne, eller om de blev låst af om natten. Jørgen vil tjekke det ud med Leif.
Hvis der ikke er offentligt tilgængelige toiletter, blev det foreslået at lave et mini-pro-jekt, der går ud på at leje en toiletvogn og stille den op et sted med vand-tilgang og -afgang i perioden fra påske til efterårsferien for eksempel. Måske kan nogle af puljerne bruges til dette?
Peter foreslog et andet projekt (ikke mini-) på hjørnet mellem Løjt Skolegade og Løjt Kloster. Der er en branddam, som ikke længere bliver brugt af Løjt Brandværn. Dam-men kunne blive oprenset og der kunne laves noget som gør det attraktivt at opholde sig dér. Bord-bænkesæt o.l. Det blev nævnt, at sikkerheden skal være til stede. Måske kan Stigruppen se på det, få det vurderet og beløbssat?

5. Nyt fra grupperne, historier, stort og småt fra alle grupper
1. Stigruppen: Lars kunne som suppleant for Gerhard fortælle, at der havde været god søgning til både gå- og cykelturene i påsken. Gruppen er fortsat aktiv.
2. Lægehusgruppen: Se under pkt. 1 E.
3. Byvækst- og Trafikgruppen: Er reduceret til meget få. Intet nyt.
4. Byudviklingsgruppen: Jørgen kunne fortælle i relation til seneste møde at om-rådet mellem Aktivitetspladsen og Løjt Skole fortsat ”står i stampe” og afventer Arwos-beslutning om separering af kloak- og regnvand, asfaltering m.v.
Jørgen fortalte også om hvordan Haderslev Kommune håndterer biodiversitet, vilde blomster. Det er et temmelig stort arbejde forbundet med det, og det kræver en gentagelse år efter år.
Omkring busskuret overfor Netto kunne Jørgen fortælle, at det fortsat går meget trægt med kommunikationen med kommunen. Men i går havde Jørgen modtaget svar på sin henvendelse, og at busskuret nu bliver prioriteret. Det sker i forbindelse med en harmonisering af busstoppesteder i hele kommunen og frigivelse af midler.
Peter spurgte ind til om der var problemer med grunden nord for Grilleriget/overfor SuperBrugsen. Jørgen fortalte, at det havde været meget svært at få kontakt til den kongelige bygninsinspektør, men at der nu på torsdag er et møde mellem parterne. Jørgen tror på, at der findes en løsning, som vi også kan acceptere.
5. Flaggruppen: Se under pkt. 1 D.

6. Lokale puljemidler
Den lokale puljestyregruppe består af:
Eigil List
Poul Jørn Tingleff
Jørgen Hoeck
Mogens Ravn
Torben Hansen og
Jørgen Kannerup.
Der er stillet 200tkr. til rådighed af kommunen for år 2019 og der kommer et lignende beløb i 2020.
Det blev drøftet, hvorvidt det var almindeligt kendt, at der var en ansøgningsmulighed. Det kan gøres bedre, f.eks. ved at bruge hjemmesiden med opfordring til at søge mid-lerne.
Eigil kunne oplyse, at der af de oprindelige tildelte 600tkr.(Områdefornyelsesmidler) var ca. 200tkr. brugt.

7. Nyt fra diverse foreninger
Forsamlingshuset: Niels kunne fortælle, at Skulpturgruppen arbejder videre. Der skal dannes en forening af juridiske årsager, er nu sket. Der er en momsproblematik, som skal løses, for ellers er der en lille million, der kommer oveni. Det må kunne løses!
Niels kunne endvidere fortælle, at et opfriskningsprojekt netop er startet op. Der er søgt om midler i størrelsesorden ca. 150tkr., og her lige på det sidste – bl.a. via ned-læggelsen af Løjt Revyen og andre sponsorer – er det faldet på plads, så nu kommer det praktiske med Løjt Maleren henover sommeren.

8. Eventuelt
1. Velkomst af nytilflyttere
Povl foreslog, at der blev gjort noget for de familier, der flytter til på Løjtland. Det kan f.eks. ske ved at medlemmerne af Forretningsudvalget ”holder øje” med nytil-flyttere i lokalområdet, hvor de bor (og måske med en opdeling af Løjtland), og at vi så vedtager at vi møder et par mand op og giver dem en blomst og et stykke papir, som fortæller om mange praktiske oplysninger om Løjtland, herunder hvor de skal henvende sig, hvilke foreninger, der er osv.
Et andet forslag kom også på bordet – at invitere nytilflyttede til – f.eks. 2 gange årligt – Forsamlingshuset til en middag, hvor der ud over maden også blev udleve-ret de ovenfor nævnte praktiske oplysninger.
Peter nævnte, at det nok var overskueligt, hvis det f.eks. var på Dybvighovedvej eller i Stollig, men at det vel kom til at knibe med at få at vide, hvem der er nytil-flyttere i to store boligområder i Løjt Kirkeby, nemlig Kromai- og Hessel-kvarteret.
Det blev også nævnt, at Aabenraa Kommune gør noget et par gange om året for nytilflyttere til kommunen (bustur) samt udleverer en ”velkomstpakke”.
Jeanette vil gerne være med til at få ”født” en ordning her på Løjtland.
Der var enighed om at sætte det på dagsordenen til næste møde.

2. Børneteatergruppe
Povl nævnte også, at han arbejder i det stille med at få startet en børneteatergrup-pe op. Mere om det på et senere møde.

3. Niels inviterede til en reception, han holder tirsdag den 9. juli 2019 i Forsamlings-huset kl. 15. Niels fylder 90 år i juli.

Mødet sluttede kl. 20.45.

Referent: Ejgild Lund – 06.06.2019-17,06-eili-ejlu.

Referat fra møde i Forretningsudvalget, Løjtland Fællesråd, 2019-04, mandag den 05.08.2019 kl. 19

Indkaldt:
Eigil List (EiLi), Peter Todsen (PT), Karl Erik Mathisen (KEM), Dan Albjerg (DA), Niels Holck (NH), Poul Erik Schallert PS), Jeanette Meng Søgaard (JMS), Ejgild Lund (EjLu) (ref.), Iver Kaack (IK), Gerhard Kinze (GK), Povl Callesen (PC), Jørgen Hoeck (JH), Mogens Ravn (MR), Poul Jørn Tingleff (PJT).
Følgende var ikke til stede:
Dan Albjerg, Gerhard Kinze, Jørgen Hoeck, Mogens Ravn, Poul Jørn Tingleff. De fleste havde meldt afbud.

Dagsordenens punkter og referat:

1. Velkomst
Formand Eigil List bød velkommen. Fortalte, at der – fortsat – var problemer med at kassereren kunne få adgang til vores konti i Sydbank. De holder fast i, at der i vores nugældende vedtægter fra 2016 står, at der minimum er 7 personer i bestyrelsen/for-retningsudvalget. De 5 modtagne dokumentationer er altså ikke nok. Der skal yderli-gere 2 personer til for at opfylde de 7. EiLi spurgte, om IK og PC om de ville være de 2? Det ville de, og de sørger for at kopiere sygesikringskort og enten pas eller kørekort og får det sendt til Sydbank, evt. via deres netbank, eller i en lukket kuvert til kasserer PJT på Løjt Østervang 13. Det skal fremgå tydeligt, at det er til Sydbank vedr. Løjtland Fællesråd.

2. Hvad skal Fællesrådet arbejde med i de kommende år?
Følgende blev nævnt:
1. Velkomstprojekt for nytilflyttede til LøjtLand. Muligheder og gennemførsel skal drøf-tes og fastlægges.
2. Stå for – i tæt samarbejde med Løjt Forsamlings- og Kulturhus – at (gen-) indføre Fællesspisninger en fredag aften om måneden, f.eks. den første fredag i måneden. Det skal fremgå, at det er familiespisning for børnefamilier, og den første gang skal det endvidere fremgå, at ”ta’ din nytilflyttede nabo med”. JMS er tovholder, og sørger for nødvendig kommunikation, både i aviser og på de sociale medier. JMS indkalder om kort tid Fællesrådet (”måske”-dato Mandag 19.08.2019 kl.19) og Peter/Conni Jørgensen til et forberedende møde, hvor procedure/økonomi/fordeling af opgaver aftales. Det blev foreslået at sætte en foreløbig dato for det første arrangement til fredag den 04.10.2019, hvis muligt, herunder om Forsamlingshuset er frit.
Det blev anbefalet at der blev tildelt 3-5 minutter til 3-4 ”underholdere” pr. gang at fortælle om hvad vi i Fællesrådet laver samt om andre emner såsom (noteret af PC):
A. Løjt Frivillige Brandværn – IK og PS
B. Idrætsforeninger – MR
C. Foreningsliv – EiLi
D. Lokalhistorie – Alf Madsen, formand for Historisk Forening for Løjtland
E. Natur og Stier – Carsten Borre Larsen
F. Institutioner – JMS
G. Forsamlngshus – NH
H. Byudviklingsprojekt – JH og MR
I. Pensionistforeningen – Birger Thomsen, formand
J. Menighedsrådet/Kirken – ?
3. Fællesrådet selv skal arbejde med at blive mere udadvendt
4. Fællesrådet skal involvere sig i at fremme bygning af Modul 2 på Barsøvænget og at få boligforeninger gjort opmærksom på tæt/lav bebyggelse i den nye del af Brun-bjergparken. Evt via politiker-kontakt, for boligforeningerne er positive. Der mangler virkelig leje-lejligheder i Løjt Kirkeby, hvorfor en del ældre, som sælger deres hus, ser sig nødsaget til at flytte ind til Aabenraa. EjLu og EiLi koordinerer indsatsen.
5. På kort sigt at prøve at se, om der er noget at gøre med brandtomten i Nørby, evt. ved at tilbyde ”hjælp” fra Fællesrådet/landsbypedellerne og/eller andre. Opgaven startes op med at forhøre os i Aabenraa Kommune, om hvad tilsynet i juli måned medførte. EiLi gør.
6. Opfølgning på punkterne i ”Vision 2020” fra marts 2008 (EiLi udsender de 19 sider sammen med referatet).
7. Få opstartet et projekt, der hedder ”Vision 20XX”, som kunne være fremtidssyn på hvor vi vil være henne i f.eks. 2025 eller 2030. Umiddelbart kunne EjLu oplyse, at der af de 10 punkter i ”Vision 2020” er der kun nogle ganske få, der er enten fuldt gennemført eller bare delvist gennemført.

3. Nyt fra grupperne,4. Lægegruppen,7. Nyt fra diverse foreninger
1. Ad-hoc-vedtægtsændrings-gruppen: EjLu kunne fortælle, at der blev indkaldt til det næste møde i gruppen, der nu består af 4 personer (IK,PS,EiLi og EjLu), senere i august måned efter afstemning af kalendere.
2. Forsamlingshuset kunne fortælle, at den farveforandring, der er besluttet, nu er gennemført af Løjt-maleren i form af vinduesmaling udvendigt. Senere i løbet af sommeren kommer så den indvendige del.
3. PT efterlyste en reaktion på forslaget om at lave en ”rekreations”-plads på hjørnet mellem Løjt Skolegade og Løjt Kloster, dér hvor der i dag ligger en gammel branddam. Det blev nævnt, at det er undersøgt, at det er Aabenraa Kommune, der ejer matriklen. EiLi nænvte, at der fortsat er penge at hente i den bestående Løjt-pulje, men at der også blev mulighed for at søge om kommunale midler til noget sådant i september i år. Det blev foreslået at Fællesrådet skriver til Aab.K. om et sådant projekt, evt. for at få det ”kreeret” og prissat, så der er noget at gå ud fra. Evt. kan KIS-gruppen fra Felsted være udførende (hvis de må og kan). EiLi og PC holder møde med STI-gruppen for at se, om de er interesserede (hjørnet kan godt blive en del af ”det grønne hjerte” fra Byudviklings-projektet).
4. PC læste op fra et skrift, han havde lavet, om status for Lægegruppen i Løjt. Er vedlagt som Bilag 1. Konklusionen fra Zachariassen og ejer af Løjt Storegade 10 er at de er blevet enige om at fortsætte samarbejdet, også udover det halve års prøve-periode.
5. EiLi kunne fortælle, at der i flaggruppen er tilfredshed med, at det forbliver sådan, at Aabenraa Golfklub fortsat lejer flag hos flaggruppen for 2,5tkr. årligt.
6. EiLi kunne fortælle, at det kommunale Landsbyråd holder møde i Løjt Forsamlings- og Kulturhus den 27.08.2019. EiLi er repræsentant for Løjtland.

4. Lægehusgruppen og status – se pkt. 3.4.

5. Byudviklingsprojektet og de lokale puljer
EiLi kunne fortælle, at af de 200tkr. var der hidtil blevet bevilget:
1. Lægehusgruppen 10tkr.
2. Udgravning til sø/skøjtebane på Hessel/Kromai 25tkr.
3. Børnehaven og sandkasserenovering 25tkr.
Hertil kommer, at der er givet et afslag til flagallestænger fra Løjt Skolegade til Løjt Kloster, samt at der p.t. er et par ansøgninger undervejs. EiLi opfordrede medlem-merne til at gøre det bekendt i deres omgangskreds, at der fortsat er midler til rå-dighed i 2019-puljerne.

6. Julebelysning
EiLi efterlyste et forslag omkring julebelysningen i Løjt Kirkeby. Hidtil har det været Erhvervsforeningen, der har stået for det praktiske, men efter at de nye LED-lamper er sat op, kan det ikke længere lade sig gøre at få julebelysningen op i forbindelse med de nye lamper (kræver et HFI-relæ pr. lygtepæl). Måske kan noget andet lade sig gøre, f.eks. LED-julebelysning, finansieret af den enkelte husstand (el-pris), eller måske nye LED-julebelysning med solceller.
Der var enighed om, at EiLi tager en snak med det resterende Løjtland Erhvervsråd.

7. Nyt fra diverse foreninger – Se pkt. 3.

8. Eventuelt
1. EjLu foreslog at der ved fremtidige udsendelser af dagsordener til møder i Fællesrå-det blev medudsendt nogle bilag/notater, som underbygger de enkelte punkter. F.eks. kunne der til dagens møde have været udsendt Lægegruppens status, oversigt over puljernes status og evt. også noget om julebelysning (notat). EiLi ville gerne tænke over dette til næste møde, samt opfordrede til, at de enkelte, hvis de har punkter til dagsordenen, fremsender disse FØR EiLi udsender den endelige dagsorden.

9. Næste møde – EjLu kunne fortælle, at næste møde er fastsat til mandag den 07. oktober 2019 kl. 19 i Løjt Forsamlings- og Kulturhus.

Mødet sluttede kl. 20,30.

Refereret af Ejgild Lund onsdag den 07.08.2019-15,22

Referat fra Styregruppemøde mandag den 07.10.2019 kl. 19 i Forsamlings- og Kulturhuset.

Mødt var: Eigil List, Peter Todsen, Karl Erik Matthiesen, Dan Albjerg, Niels Holck, Paul Erik Schallert, Jeanette Meng Søgård, Iver Kaack, Gerhard Kinze, Povl Callesen, Ejgild Lund (ref.)

Dagsorden og referat:

 1. Velkommen –
  Eigil bød velkommen.
 2. Økonomi –
  Paul Tingleff var på ferie, og Eigil gennemgik det på mødet udleverede A4-ark med resultatopgørelse for 01.01.2019-30.09.2019 og status pr. 30.09.2019. Der blev gjort opmærksom på, at det var en opsummering, ikke et endeligt regnskab. Bila-get medfølger som vedhæftet dette referat.
 3. Referat fra seneste møde i DFU, Det Fælles Udviklingsråd –
  Eigil fortalte, at det havde været drøftet en del, hvordan forskellige frivillige, der påtager sig et ”arbejde”, er forsikret. Drøftelserne fortsætter. Her blev det drøftet (i Løjt) om dem, der f.eks. sætter flagallé op, er forsikret. Dan konstaterede, at hvis de har en Heltids-ulykkes-forsikring, vil de være sikret, men ikke nødvendigvis når de har en fritids-/ulykkes-forsikring, formentlig slet ikke.
  Eigil kunne også fortælle, at Niels Holck er indstillet som 1 af 3 personer/foreninger til at få årets Landsbyildsjæl.
 4. Status på Fællesspisning 04.10. –
  Jeanette kunne kun fortælle om de mange til-kendegivelser, som hun havde modtaget i løbet af aftenen, og de var alle positive. Der deltog i alt 82 personer, voksne såvel som børn. Ved afstemningen om IKKE at komme igen næste gang, eller AT komme igen næste gang, var der INGEN i den med IKKE at komme igen næste gang. Der var en meget stor hjælpe-vilje, når bordet skulle ryddes og da borde/stole skulle sættes sammen ude i siderne til slut på aftenen. Jeanette vil lave ”overskriften” ændre til ”Familiespisning” næste gang, fordi ”nogen” havde sagt, at de mente, at det var Pensionisterne, der blev lavet Fællesspisning for. Jeanette efter-lyste billder, som var blevet taget i løbet af aftenen.
  Det blev drøftet, om der til næste gang (08.11.2019) skulle laves noget ekstra ved ma-den, som i øvrigt var rigtig god denne gang, men der blev enighed om, at det betalte beløb på kr. 75,00 gerne skulle være det samme hver gang.
  Jeanette mente, at der ville være et meget lille overskud fra denne gang, men herud-over er der et mindre lager, som der bliver trukket på næste gang. Det overvejes at søge midler fra Løjt-Puljerne.
  Planlægning til de næste Familiespisninger er i gang, og følgende datoer er sat i plan:
  (kan dog ændres, hvis der er sammenfald med andre arrangementer i Løjt Kirkeby)
  07.02.2020 – 06.03.2020 – 03.04.2020.
  Tillige er følgende arrangementer i støbeskeen:
  01.12.2019-14,00 – Juletræsfest i Forsamlings- og Kulturhuset
  31.12.2019-17,00 – Nytårsfest i -do-
  23.02.2020-14,00 – Fastelavnsfest i -do-
  29.02.2020-18,30 – MGP-fest for de unge med storskærm i -do-
  11.05.2020-18,30 – Det Lille Teater i -do- i forbindelse med Genforeningens 100 år
 5. Orientering vedr. separat-kloakering –
  Eigil henviste til de medsendte bilag og fortalte, at den plan, der var medudsendt, ville blive ændret lidt i ”rækkefølgen”, for referenten havde ikke fået noteret de indvendinger, der var kommet til den oprindelige plan. Eigil udsender en ny, opdateret plan, når den foreligger. Der satses på et borger-møde omkring separatkloakeringen i begyndelsen af januar 2020. Fællesrådet vil stå som medarrangør sammen med Kommune og Rådgiver. Der blev gjort opmærksom på,
  Referat fra Styregruppemøde mandag 07.10.2019 – 3s – 09.10.2019-16,17-ejlu. Side 2
  at det hidtidige materiale KUN udgør den første etape i Løjt Kirkeby. Anden og evt. flere etaper, er der ikke taget stilling til på nuværende tidspunkt.
 6. Fars Køkkenskole –
  Dan fortalte, at det medudsendte ”brev” endnu ikke blevet sendt til Løjt Skole, fordi det lige skulle gennemgås for evt. mangler. Det blev nævnt, at det nok var en god ide at opsøge, evt. sammen med brevets aflevering, skoleinspektøren for at gøre hende/skolen interesseret i opgaven. Der skal ikke stilles personale til rådig-hed, kun Køkkenområdet skal være til rådighed de 5 gange gennem sæsonen. En pris på 200kr. pr. gang pr. deltager havde Dan afvist som ikke-forekommende i Løjt-området. Andre priser var drøftet, f.eks. 125kr., men endnu ikke fastlagt. Hvis skolen siger JA, skal køkkenområdet gennemgås, fordi ”Fars Køkkenskole” stiller nogle be-stemte krav til indretning m.v. Sønderborg og Haderslev har allerede køkkenskoler i gang. HUSK at søge om midler til gennemførelsen via nogle af Aabenraa Kommunes puljer.
 7. Status Områdeudvikling
  Eigil nævnte, at lige bortset fra at der nu forelå en plan fra Arwos om den første etape af Kloaksepareringen, var der ikke sket det store i den seneste tid. Dog havde der været noget besvær med at få godkendt vores belægnings-plan (fliser m.v.) overfor Kirkeministeriets arkitekt, og senere også overfor en stads-arkitekt fra Århus, som også har været med inde over i projektet. Der er fortsat ikke enighed. Der er fællesmøde den 22.10.2019, hvor vi vil prøve at få den oprindelige plan godkendt sammen med Aabenraa Kommune. Der havde også været problemer med at få godkendt flytningen af Mindestenen de ca. 5-10 meter, som det drejer sig om. Stenen er fredet, og dermed kan den ikke ”bare” flyttes. Afgøres formentlig på samme møde.
 8. Stigruppen og Landsbypedeller –
  Gerhard kunne fortælle, at Stigruppen havde søgt om og fået godkendt kr. 16.600 til køb af diverse kombi-værktøjer og ørnenæb m.v. samt et redskabskur. Men da der ikke fulgte drifts- eller reparations-midler med, havde gruppen sagt fra overfor Kommunen. Også fordi der var – hvis beløbet var over 15tkr., så skulle der aflægges et særskilt regnskab for anvendelsen af beløbet. Eigil nævnte i den forbindelse, at et sådant regnskab ville kunne klares af Fællesrådets kasserer. Sti-gruppen fortsætter med at bruge eget værktøj, og reparerer også eget værktøj, hvis det går i stykker, samt hælder selv benzin på diverse enheder.
  Der foregår drøftelser med Otto Petersen i Aabenraa Kommune om Landsbypedellernes vedligehold af offentlige arealer.
  Der var enighed om, at Stigruppen og Landsbypedellerne bør koordinere arbejdet.
  Ønsket om noget traktor-tilbehør og en trailer kan ikke søges i Aabenraa Kommunes puljer, men de lokale puljer i Løjt kan søges.
  Jeanette efterlyste ”bord-bænke” på de tre offentlige legepladser i Løjt, så de voksne havde noget at sidde ved, hvis de ville spise den medbragte madpakke og kaffe. Det blev nævnt, at før der skete et køb, skal det sikres, at det er godkendte bord-bænke, der søges om, før de købes.
  Der blev spurgt ind til, om Stigruppens hjemmeside kunne ”lægges ind” under Fælles-rådet (betale for WEB-hotel), og det vil Eigil sammen med Carsten B. Larsen under-søge muligheden for.
 9. Synliggørelse af Fællesrådet
  Eigil foreslog, at der blev lavet mindst 2 årlige borgermøder eller andre større arrangementer – 1 i foråret (Generalforsamling samt ”no-get andet” forbundet dermed), samt 1 i efteråret med et aktuelt emne. Der var enig-hed om denne overordnede synliggørelse, men der var ønsker om flere tiltag end de 2 nævnte.
  I den forbindelse blev det – endnu engang – nævnt, at så længe der ikke indkommer arrangementer, som enten skolen, børnehaverne, hallen eller idrætsforeningen holder i Landsby-kalenderen, så er det meget svært at få en sådan Fælles-kalender til at funge-re.
  Referat fra Styregruppemøde mandag 07.10.2019 – 3s – 09.10.2019-16,17-ejlu. Side 3
  Der blev også spurgt ind til, om der ikke skulle etableres et officielt samarbejde med f.eks. Bodum, Genner Lokalråd og Genner Strand. Eigil påtog sig at undersøge mu-lighederne, uden at de andre skulle få opfattelsen af, at ”storebror” inviterer. Måske skal et sådant møde afholdes i f.eks. Genner, som dermed også får indflydelse på dags-ordenen.
 10. Status på forslag til nye 2020-vedtægter
  Eigil fortalte, at der havde været af-holdt endnu et par møder i ad-hoc-gruppen efter dens udvidelse. Alene kravene fra både kommune og også banken nødvendiggjorde, at der blev en fastere struktur, som også fremgår af vedtægterne. Det er nu foreslået, at det bliver den øverste myndighed, generalforsamlingen (=alle medlemmer), som vælger en Bestyrelse til at forestå den daglige drift (5 personer og 2 suppleanter). Som forslaget er nu, skal både formand og næstformand direkte vælges på generalforsamlingen, mens de øvrige 3 og supplean-terne konstituerer sig selv på førstkommende møde.
  Der var mange, der havde både fordele og ulemper ved denne ”omvæltning” i forhold til vores hidtidige virke. Der blev enighed om, at vi ikke var helt enige, og at ALLE skulle sende deres kommentarer til det foreliggende forslag til Eigil List. Også, hvis ikke man har kommentarer, begge dele gerne inden udgangen af oktober. Ejgild gjorde opmærksom på bilaget, der viser organisationsdiagrammet, det er væsentligt.
 11. Lokal Bosættelseambassadør
  Eigil så gerne, at Povl Callesen tog denne opgave på sig. Povl tog gerne imod at blive tovholder/koordinator/ambassadør, og vil afstemme med Kommunen, hvad det indebærer, og hvilke informationer vi kan få derfra.
 12. Officielle flagdage 2020 –
  Eigil nævnte, at en del af de kendte officielle dage alle-rede er indlagt på hjemmesiden. Der blev spurgt ind til, hvad der var kriterier for offi-cielle flagdage, og Eigil nævnte, at f.eks. Konfirmationssøndagene og Ringridningsfest-dagene var offentlige. Der blev spurgt ind til, om f.eks. Gymnastikafslutningen også kunne være en sådan. Det kunne den, der skal bare orienteres i god tid. Der blev også spurgt ind til, om de kommende festdage i forbindelse med 100-året for Sønderjyllands ”hjemkomst” til Danmark, kunne være omfattet. Igen – det var kun et spørgsmål om at få informationen om ønskerne i god tid.
 13. Nyt fra diverse foreninger
  Niels Holck gjorde opmærksom på den ”opshining”, der er undervejs i Forsamlings- og Kulturhuset. Entre- og toilet-rummene er gennemført, og dernæst følger, Køkken, Lille Sal og til sidst Store Sal. Eigil nævnte, at der nu var indkøbt en stor-skærm til Lille Sal, idet fredagens fremvisning af Disney-showet ikke var teknisk forsvarligt.
  Der blev spurgt ind til priserne for leje af f.eks. Lille Sal til foreningsformål. Prisen er p.t. kr. 300 for nogle timers møde, mod selvrengøring og alt på plads. Hvis der er særlige forhold for foreningen – f.eks. ingen midler til rådighed – så er Forsalings- og Kulturhuset altid åben for drøftelser.
  Niels fortalte, at Forsamlings- og Kulturhuset har aftalt to faste møder årligt med den største kunde, Pensionistforeningen. Herudover kan der være andre særskilte møder.
  Povl fortalte om Lægehusgruppen (16 personer), at der holdes formentligt det afslut-tende møde i gruppen torsdag den 10.10.2019 kl. 16,30, og at gruppen derefter for-ventes at nedlægge sig selv.
  Der er reception fredag den 01.11.2019 kl. 08,30-kl. 12 til kaffe/the og småkager på adressen Løjt Storegade 10, hvor alle er velkommen. Gruppen vil også være til stede. På dagen er der gratis influenza-vaccination, også for ikke-pensionister.
 14. Næste møde
  afholdes efter planen mandag den 02.12.2019 kl. 18 i Forsamlings- og Kulturhuset som en slags julefrokost. Peter Todsen påtog sig at sørge for maden, og Jeanette påtog sig at stå for pynt m.v. Der vil være en egenbetaling på kr. 100 som de øvrige år. Betales på mødet. Tilmelding er nødvendig, så madspild undgås.
 15. Eventuelt
  På dette fremskredne tidspunkt var der ingen punkter hertil.

Refereret onsdag den 09.10.2019-16,17-ejlu.

Referat fra Styregruppemøde 2019-06 mandag den 02.12.2019

Mødt var:       Eigil List, Peter Todsen (kom kl. 19), Karl Erik Matthiesen, Dan Albjerg, Niels Holck, Paul Erik Schallert, Jeanette Meng Søgård, Iver Kaack, Gerhard Kinze, Jørgen Hoeck, Povl Callesen, Ejgild Lund (ref.). I alt 12. Der forelå afbud fra de 3. Dagsorden og referat:
 1. Velkomst – Eigil bød velkommen.
 2. Gennemgang af referat fra sidste møde – Orientering v./Eigil List – Eigil bekla-gede, at det økonomiske bilag ikke var medudsendt. Følger med dette referat, bilag 1.
Fællesspisning, nu omdøbt til Familiespisning, er gennemført i begyndelsen af novem-ber med samme positive resultat som i oktober. Separat-kloakering har der været et ekstra møde med Arwos omkring, og dette møde har bevirket, at tidsplanen er ændret lidt, herunder bl.a. for at tage højde for sommer-ferie i skolen og turister, men også for at fremtrække arbejdet omkring Forsamlings-huset som noget af det første. Den let reviderede tidsplan er ikke officielt ude endnu.  Eigil lovede fortsat at sende den ud, når den foreligger. Jørgen supplerede med, at de hidtil fastlagte gule teglfliser ikke blev godkendt af Menighedsrådet og Kirken, således at flisebelægning på Handelstorvet ikke længere er aktuelt.  Udgifterne til etablering af fliserne mellem Handelstorv og Brugsen bliver i stedet konverteret til flisebelægning på fortovene, dertil kommer kommunens  700tkr. fra fortovsbelægnings-kontoen. Omfanget af de nye klinker bliver så de nye fliser kan komme på fra hvor Løjt Skolegade munder ud i Løjt Storegade, forbi Grilleriget, forbi kirken til Nørrevang og hele vejen om til og med Kulturparken overfor Forsamlingshuset. Henover vejen og igen på Forsamlingshusets side rundt om hjørnet og hen til Løjt Nørrevang. Handelstorv-projektet er blevet decimeret til et betydeligt mindre areal. Omkring Fars Køkkenskole kunne Dan berette, at der bliver afholdt 2 ”afprøvningsmø-der” 15.01. og 29.01.2020, som er med til at afgøre, om projektet kan blive gennem-ført i Løjt ud fra tilmeldingerne og stemningen på disse 2 prøve-møder. Projektet sigter på 2.kl.->4.kl.’s elever og deres FÆDRE eller morfar/farfar, i alt 8 par pr. gang. Hvis behov, så laves der ventelister eller dannes flere hold (kræver så en voksen til at styre hver gruppe). Skolen lægger lokaler til, ellers er skolen ikke involveret. Om Stigruppen og Landsbypedellerne kunne Eigil fortælle, at de sidstnævnte havde valgt ny tovholder, nemlig Poul Orla Jensen, og han er derfor fremover inviteres med til Fællesrådets møder. Omkring Stigruppen fortalte Gerhard, at man alligevel – efter et fællesmøde med Landsbypedellerne – havde sagt ja til de ansøgte 16,6tkr. fra Kommu-nen (som ellers var blevet sagt nej til sidste gang). Omkring fællesløsning for Stigrup-pens hjemmeside og lojtland.dk har der været snakket lidt om, men intet besluttet. Forsikring af de frivillige arbejdes der fortsat videre med i Det Fælles Udviklingsråd. Omkring synlighed spurgte Eigil ind til, om det virkelig var Fællesrådets mening, at vores referater skulle indlægges på hjemmesiden under Fællesrådet. Det var der en helt klar stemning for. Eigil vil indlægge 2019’s referater snarest muligt og fremover. Får af sekretæren tilsendt referat i både pdf til videresendelse og i word til hjemmesi-den. Omkring forslag til de nye vedtægter fra 2020 er forslaget om at formand og næstfor-mand vælges direkte på generalforsamlingen droppet. Eigil reviderer nu forslaget og fremsender det til juridisk gennemgang, evt. tilretninger, så det er klar til vores næste møde i februar 2020 – og dermed kan blive stemt om på 2020-generalforsamlingen. Omkring bosættelsesambassadør blev det nævnt, at Kommunen IKKE må oplyse os om nye tilflyttere til kommunen iht. Persondataforordningen. Povl vil dog se på andre muligheder for at få noget at vide om tilflyttere fra andre kommuner til Aabenraa Kommune, for de får jo i øjeblikket udleveret en ”Velkomstpakke”, og måske kan vi få noget med i den, når der er tilflyttere til Løjtland. Så må vi finde en anden løsning for så vidt angår tilflyttere internt i Aabenraa Kommune, som ”lander” på Løjtland. Officielle flagdage i 2020 fremgår af hjemmesiden kunne Eigil fortælle.
 1. Nyt fra grupperne
Eigil nævnte, at 3 repræsentanter fra Løjtland Fællesråd er inviteret til Det Fælles Ud-viklingsråd’s møde 11.12.2019 i Hjordkær. Det blev Eigil, Niels og Dan, der tager med. På mødet udnævnes årets landsbyildsjæl. Det vil også blive drøftet, hvad vi kan gøre for Klimaet, Miljøet og Biodiversiteten. Eigil fortalte, at Det Fælles Udviklingsråd har fået udarbejdet et såkaldt ”Årshjul”, som indeholder de arrangementer, aftalte møder m.v., som forekommer i det næste år. ”Årshjulet” offentliggøres. Eigil lagde op til om vi ikke i Løjtland Fællesråd kunne gøre noget lignende. Det var der fuld opbakning til, og Dan påtog sig at se på opgaven. På et møde for nylig på Kalvø havde ”Hærvejsklyngen” fortalt om deres samarbejde i form af et ”Høvdingeråd”, lidt a la vores arbejde i Fællesrådet. Der var opbakning til, at ”overhøvdingen” kunne inviteres til at fortælle om projektet på et kommende møde. Eigil tager sig af dette. Jeanette involverer/informerer Marie Louise, når der er besluttet noget. I den forbindelse blev det også drøftet, om det kunne være aktuelt at få lavet et ”Unge-råd” (de 14-20-årige) i tilknytning til Fællesrådet. Det var der ligeledes stor opbakning til. Eigil prøver at lave en skitse for et sådant samarbejde til et kommende møde. Jeanette nævnte, at hun i sammenhæng med forberedelser af 2020-projektet (i maj) havde et indtryk af, at andre – bl.a. Genner-borgerne – var meget interesseret i et samarbejde med Løjt. Dette medførte en diskussion lige som på sidste møde, og det blev overladt til Eigil at forsøge at invitere Genner Lokalråd og andre, f.eks. Strandskaderne og GennerBugt-gruppen til et fællesmøde en gang i det nye år. Er efterfølgende sket i mail af 03.12.2019. Gerhard fortalte, at gruppen ”Det grønne hjerte” ikke længere var aktiv, og dermed har nedlagt sig selv. Dan nævnte, at ”ByVækst- og Trafik-gruppen” i øjeblikket kun består af 2 personer, og at Dan ikke længere brænder for at være tovholder på den. Eigil efterlyste en yngre IT-kyndig, som kunne være med til at vedligeholde både hjemmeside og vores facebook-side. Dan vil forespørge i sin LinkedIn-gruppe. Jørgen kunne fortælle, at han fortsat kæmper med Kommunen om busskurene, både det, der mangler overfor Netto, samt dem, der er ”for meget” de steder, hvor der ikke længere kører en buslinje. Jørgen spurgte ind til, hvorfor vi havde fået tildelt en INFO-tavle, når der ikke var en stemning herfor i byen. Eigil kunne fortælle, at udvalget havde besluttet at give os en INFO-tavle, men vi havde sagt fra, fordi vi ikke kunne bestemme, hvad der skal infor-meres om på den. Nu bliver der kun sat to op, nemlig én i Padborg-området og én ude ved Arenaen i Aabenraa. Povl kunne fortælle, at lægegruppen også var ved at nedlægge sig selv. Den afventer dog lige, hvad Regionen beslutter omkring et såkaldt ”ydernummer” (03.12.2019) kan tildeles Løjt-lægen, så den ikke længere er en ”filial” af Sønderborg-lægen. Povl kunne også fortælle, at der var ansat en fast læge og en fast sygeplejerske alene til Løjt-lægehuset pr. 01.12.2019, og Dan kunne fortælle om en rigtig god service fra læge-huset. Gerhard nævnte, at Stigruppen ikke tager sig af at undersøge om branddammen på hjørnet af Løjt Skolegade og Løjt Kloster kan laves om til en lille sø med tilhørende hygge-borde, for projektet er overdraget til vores vandkyndige Jan Jessen. Niels kunne fortælle, at ”opshiningen” af Forsamlingshuset er næsten færdiggjort – og med et godt resultat, synes Niels. Det var der fuld enighed om. Iver fortalte, at der til Løjt Brandværn var indkommet ca. 16tkr. i forbindelse med den årlige udsendelse af folder og indbetalingskort. Pengene skal bruges til indkøb af nye uniformer. Herudover vil der også blive søgt fonde m.v. Jørgen nævnte, at Mogens fra Løjt-hallerne og Idrætsforeningen var i gang med at stable en musikfestival for børn op til sommeren 2020. Povl nævnte, at det nu er lykkedes at samle nogle gode personer til at få gennemført et børneteater, og at der er stiftende generalforsamling den 25.02.2020 for foreningen. Børneteatret satser på 3.-6.kl.børn og nogle unge lærere.
 1. Status omkring Arrangementsgruppen – Jeanette kunne fortælle om det netop i går afholdte Juletræsfest og julemandsvækning. Der var stor tilslutning, og der var rigtig ”gang-i-den” for især børnene. Der var dog ikke så mange som sidste år, men da blev vi også næsten overrendt af folk og mange måtte stå op og få deres kaffe/gløgg og småkager/æbleskiver. Jeanette nævnte, at hun havde haft problemer med at få fri-villige til at stå for det praktiske, selvom de kun var blevet tildelt 1- eller 2-times vag-ter. Eigil fastlagde, at det ikke skulle være Jeanette, der skal stå med ansvaret for at skaffe disse frivillige, og han nævnte, at ansvaret må være hele Fællesrådets.
Jeanette blev takket for sit store engagement af Fællesrådet. Jeanette kunne oplyse, at Nytårsarrangementet ikke bliver til noget.  
 1. Lokale puljemidler – status – Eigil kunne fortælle, at der af årets puljemidler er uddelt ca. 100tkr., og at der dermed var ca. 100tkr., der bliver overført til næste års pulje. Den bliver således på 300tkr. i alt. Der er bevilget 2 ansøgere penge for ganske nyligt. De er med i ovenstående tal.
Gerhard nævnte, at Stigruppen, evt. sammen med Landsbypedellerne, vil lægge en ansøgning ind inden ret længe.
 1. Eventuelt.
Der var ingen emner til dette punkt. Mødet sluttede kl. 20.

Løjtland Fællesråd

Kontakt: lojtland.fallesraad@gmail.com

Go to Top